Fonteksempler

Dette er en heading H1

Dette er en heading H2

Dette er en heading H3

Dette er en heading H4

Dette er en heading H5

Her kommer det mere teksteksempler slik at vi kan vurdere fontene.

HANKESTAUP er et drikkekar som stort sett gikk på omgang rundt bordet. Det rommer gjerne 2 liter øl. For å begrense mengden øl hver og en drakk, var det ofte en rad peglemerker nedover langs innsiden av staupet. Det kunne også være en markering ved staupets halve volum. Hankestaup var mest utbredt i de ytre og midtre områdene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Dette fordi de ble laget på samme måte som tønner med lagging og bøkring. Flinke bøkkere fantes nettopp i disse områdene. I motsetning til dreide og uthulte drikkekar som ofte var dekorert med rosemaling, var staupene trehvite. Laggeren dekorerte korpus med svimønster i form av kristenkors som skulle verne mot vonde makter. Hankene er ofte formet som hestehoder med fint skåret karveskurd. Den stolte fjordingen med kraftig man symboliserer manndomskraft og fruktbarhet.